Kontruktörer och arkitekter Specialprofiler

Specialprofiler
Specialprofiler

Specialprofiler

När vi jobbar med projekt, och i vissa fall även löpande produktion, är det inte ovanligt att kunden skickar profiler till oss. Det kan vara kärnmaterial i gips, aluminium eller plast som vi i någon av våra mantlingsmaskiner applicerar folie eller faner.