Frågor & Svar

Här har vi samlat de mest förekommande frågorna om våra produkter och tjänster (FAQ). Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att höra av dig via telefon eller mail.

Kontakta oss >>

Vad är ommantling / profilbeläggning?

På en profil (kärnmaterial) limmas ett ytskikt på – det är ommantling eller profilbeläggning. Kärnmaterialet kan bestå av olika typer av material, så som spånskiva, MDF, massivträ, men också av aluminium, plast, gips eller något annat material. Det finns olika typer av lim beroende på vilket kärnmaterial som används och beroende på vilka yttre förutsättningar i form av fukt och temperatur som produkten skall verka i. Det finns en näst intill oändlig mängd olika typer av folier, faner och laminat som kan användas för att klä kärnmaterialet och uppnå önskad finish.

Hur länge har ommantling använts?

Som produktionsteknik har ommantling används sedan mitten av 70-talet. När tekniken utvecklades i Europa under 1970-talet såg man möjligheter att hitta lösningar där massivträ inte var optimalt. Sedan dess har teknik och material utvecklas och nya användningsområden och applikationer för tekniken sker ständigt Vi i Herrljunga startade upp vår första ommantlings-linje 1981 och har utvecklats och förändrats mycket sedan dess; numera har vi kapacitet att hantera från de minsta glaslister till komplexa profiler i aluminium och även bredamantla skivor med över 1200mm bredd.

Är ommantling bara för stora serier?

Med dagens teknik kan det även vid små serier vara riktigt lönsamt med om-mantling. Vi kör för kunders räkning så korta serier som 50m. Priset per löpmeter sjunker snabbt från en relativt hög nivå vid tiotals meter till att bli attraktivt vid några hundratals löpmeter. Eftersom det är relativt enkelt att byta ytmaterial kan du ofta räkna ihop flera olika typer av lister i samma profil till det antal löpmeter som vi räknar priset på. Exempel; för samma profil behöver du; 300 lpm med vit folie, 100 lpm med svart folie och 100 lpm med ekfaner. Vårt erbjudande räknas då på 500 lpm profil som skall tas fram.

Kan jag använda ommantlade profiler i alla miljöer?

Vi tillverkar ommantlade komponenter primärt för interiöra miljöer. Den största mängden av alla produkter vi tillverkar görs med kärnmaterial av MDF, Spånskivor, massivträ, och är ommantlade med pappersbaserade folier eller faner vilka inte lämpar sig för utomhusbruk. Vissa lösningar med fukttröga kärnmaterial så som fukttrög MDF, aluminium eller plast, i kombination med PU-lim och plastbaserade folier eller laminat kan skapa lösningar som lämpar sig väl för miljöer med fukt och temperaturvariationer och ibland även för utomhusbruk.

Krävs det dyra verktyg för min profil?


Verktygen är de skärande stål som används i profilhyvlarna för att skapa kundens önskade profil; det kan vara blanketter eller fasta verktyg beroende på tillämpning. Jämfört med plastprofiler eller aluminiumprofiler är verktygskostnaden mycket låg. I de flesta fall hittar vi kombinationer i vår stora verktygsbank för att lösa kundens behov, i annat fall tar vi fram kundanpassade verktyg, vilka debiteras som en del av produktkostnaden.

Vad är skillnad på fanér och folie?

Med fanér menas äkta trä som skurits i mycket tunna (0,3mm) skikt. Fanéren limmas samman på en non-wowen-väv (flies). Med en fanérommantlad profil får man tillgång till träets naturliga variation i färg och struktur. Folier tillverkas av papper eller plastmaterial med tryckt dekor och kan också vara strukturerard (relieftryck). Folier finns i en mängd standardutförande men går också att special beställa efter dina önskemål.

Måste jag ytbehandla den fanérade listen själv?

Nej, din profil kan ommantlas med ett förlackerat eller betsat fanér. Oftast kan detta vara den mest prisvärda lösningen, då det skapar önskad profil med efterfrågad ytfinnish i ett moment.

Jag vill inte ha plastfolie i min möbelserie?

Merparten folierna vi använder är pappersbaserade men vi erbjuder även äkta träfanér.