Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljö är två av GLT Herrljungas kärnvärden. Allt går att utveckla vidare och vi motiveras av att förbättra samt tänka i nya banor. Vi känner stolthet och tar ansvar för vad och hur vi producerar det.

Kvalitet

Vi strävar efter att leverera önskad kvalitet på allt som vi producerar. Utgångspunkten är att vi uppfattar våra kunders krav och förväntningar på ett riktigt sätt, samt tillfredsställer dessa behov bättre än alternativa leverantörer. Vi har som målsättning att varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer. Vårt kvalitetsarbete styrs mot noll fel genom att vi identifierar avvikelser vilka ligger till grund för vårt arbete med ständiga förbättringar.

Miljö

GLT Herrljungas målsättning är att uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett miljöinriktat företag.
Vi håller oss uppdaterade med gällande lagar och förordningar, dessa betraktas som en miniminivå. Vi för en dialog med våra kunder, leverantörer och myndigheter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden.
Våra handlingar ska ständigt ge förbättringar och förebygga utsläpp inom såväl kvalitet- som miljöområdet. Vi arbetar ständigt med att förbättra och eftersträva en god arbetsmiljö i samtliga våra lokaler. Alla våra lokaler har luftbefuktningssystem som säkerställer jämn fuktkvot och en bra arbetsmiljö.