Tjänster

Våra tjänster

Våra tjänster kan innefatta allt från en kunds idé i diskussion med oss till leverans av en färdigförpackad produkt. Vi är engagerade i allt vi gör och är av uppfattningen att allt går att utveckla vidare. Vi motiveras av att förbättra samt tänka i nya banor och ta vara på den erfarenhet som finns inom bolaget, men samtidigt ta vara de nya möjligheter som ges.

  1. Från kunds idé/vision – vi agerar gärna bollplank
  2. Planering tillsammans med kunden
  3. Formatsågning
  4. Hyvling av profiler i de flesta typer av träbaserade material
  5. Beläggning av profiler (träbaserade, gips, aluminium, plast etc.)
  6. Förädling av produkter (borrning, fräsning, montering, ändförslutning)
  7. Förpackning av färdiga produkter