Sammansatta produkter

Sammansatta komponenter och produkter

Vi tar vara på den unika egenskapen att CNC-fräsa ur kärnmaterial och använda foliens egenskaper för att kunna vika profiler och böjda former, eller skapa sömlösa hörn i t ex en låda.

  • Ljuddiffussorer
  • Lådor och podier
  • Bara din fantasi sätter gränserna