Gipsprodukter

Folierad och fanerad profil med kärna av gips

Vi tillhandahåller olika tjänster och gipsprodukter. Dels ommantlar vi för kunders räkning gipsribbor med olika typer av folie eller faner. För att tåla temperaturvariationer och fuktsvängningar använder vi oss av PU-lim. Utöver det erbjuder vi ett antal unika lösningar där vi har exklusivitet i Norden.

  • Ribbor
  • Plana folierade eller fanerade skivor
  • Klickboard: ett genomtänkt och effektivt sätt för att bygga in bland annat stolpar och rör eller sätta ytterhörn.
  • Gipsfönstersmyg