FSC®

Under år 2019 har vi certifierat oss enligt FSC® och kan numera erbjuda detta till våra kunder.

För mer information se www.fsc.org

FSC®-policyGLT Herrljunga AB åtar sig att införa, följa och upprätthålla kraven i FSC®-standaren. Detta gör vi genom att ha ett väl fungerande system för hela processen som är förankrat hos all personal och följs upp samt ständigt förbättras. Vi säkerställer även att inköp från leverantörer följer reglerna kring kontroversiella källor som innebär att vi deklarerar att vi varken direkt eller indirekt är involverade i följande aktiviteter:

• Olaglig skogsavverkning eller handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter
• Överträdelse av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruk
• Destruktion av höga naturvärden i skogsbruk• Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk
• Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk
• Brott mot någon av ILO: s kärnkonventioner, enligt definitionen i ILO: s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, 1998

 

 

Eller kontakta oss för vidare information!