Arbetet med kunder & leverantörer

Hur vi arbetar med våra kunder och leverantörer

Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med våra kunder och ser dem gärna som våra kollegor. Tillsammans hittar vi nya lösningar och infallsvinklar för att effektivisera och optimera uppkomna och befintliga projekt.

Från skiss till ommantling

Du som kund kan gärna komma till oss med en ide, en enkel skiss eller en komplett ritning. Oavsett strävar vi att utifrån vår breda och långa erfarenhet inom ommantling att finna den bästa lösningen som uppfyller dina krav.

Alltid uppdaterade på folie & faner

Vi arbetar tätt med våra leverantörer, där de fungerar som tekniska specialister inom sina respektive områden. Tillsammans med våra leverantörer utvärderar vi kontinuerligt nya lösningar och ser på möjligheterna med att addera nya material. Utbudet på folie och faner är något som ständigt uppdateras varpå vi är aktiva att uppgradera vår verksamhet och addera nya referenser i vår artikelflora.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer >>