Om oss

Sedan 1948 har Herrljunga Träindustri AB varit underleverantör till företag inom byggnads-, möbel- och inredningsindustrin. Göteborgs List och Trä (GLT) och Herrljunga Träindustri har sedan ommantlingstekniken kom på 80-talet utvecklats till att vara de ledande aktörerna av om-mantling i Sverige.

2015 köptes båda företagen upp och fortsätter att bedrivas som ett familjeföretag. Vår målsättning är att fortsätta vara en kreativ, lösningsorienterad och aktiv samarbetspartner till våra kunder.

Dagens moderna komponentleverantör har inte mycket gemensamt med snickeriet från 1948 men ett är lika: vår strävan att möta våra kunders önskemål om bra produkter till rätt pris och kvalitet!

GLT Herrljungas vision är att genom lönsam tillväxt utmana och utvecklas som en ledande aktör inom profilbeläggning och relaterade produkter och lösningar i Europa.

Herrljunga Trä

Nu är ommantling inte bara list….

Idag är vi Skandinaviens ledande företag på ommantlingsområdet. Med ett gediget yrkeskunnande och en modern, högt automatiserad tillverkningsprocess matchar vi kraven från ledande producenter av golv, kök, husvagnar, möbler, dörrar och mycket annat.

I vår nya unika linje för bred-ommantling kan vi foliera/ommantla upp till 1300mm bredd.

Vi agerar gärna problemlösare och innovatörer. Vi testar och utvecklar ständigt nya konstruktioner och materialkombinationer, ofta i nära samarbete med våra kunder. Resultatet blir tids- och kostnadseffektiva lösningar.

 

Nya möjligheter för arkitekter och byggnadskonstruktörer!

Profilbeläggning är ett kostnadseffektivt sätt när man önskar jämn kvalitet och bättre egenskaper för slutprodukterna. Våra produkter används ofta när man vill undvika problem med helträ, men ändå bibehålla den äkta träytan och känslan.

Vi kan exempelvis leverera faner som ytmaterial där vi har lackat, betsat eller oljat faner för att få en färdig produkt utan kvist, torr- eller ändsprickor. Ommantling minimerar spill och möjlighet ges om att få materialet exaktkapat. Profilbeläggning fungerar utmärkt även i situationer där det krävs specialegenskaper hos produkterna, till exempel brandsäkerhet och hållfasthet. Vi hjälper dig att hitta bättre lösningar för att förverkliga dina produkter.