Fasadskivor

VIVIX fasadskivor

GLT Herrljunga är B-grossist åt Formica, vilket innebär att vi har rätt att sälja vidare fasadskivorna VIVIX efter förädling. Vi fårmatsågar till givna format, och kan även borra efter kunds hålbild.