Inredning Kök & bad

Kök och badinredning

Krönlister

Enkla till avancerade profiler i MDF med önskad folie eller faner för att höja intrycket på köket eller badrummet.

Spikreglar

Spikregel för stommar utgörs i regel av en spånkärna som vi mantlar med vit folie.

Socklar

I regel har vi stål hemma för att ta fram de flesta av de profiler som kunderna önskar addera i projekten. Skulle det behöva tas fram löser vi det från vår leverantör av stål.

Paneler

Panel i bredd enligt kunds önskemål med den folie eller faner som önskas löser vi.

Profiler

Mantlade profiler i det kärnmaterial kunden önskar med den profil som efterfrågas löser vi med våra maskiner och verktyg. I de fall vi saknar verktyg tar vi fram det från vår leverantör.

Stommaterial, hyllor & skåp

Hyllplan och/eller stommaterial utgörs i regel av folierad MDF eller spån. Styrkan ligger i att vi kan mantla runt långsidorna, vilket innebär att kantlist ej längre är nödvändigt.